วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เทคนิคการอ่านหนังสือวิชาคณิตศาสตร์

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

1. ความสามารถทั่วไป 20 ข้อ
      
ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือทางอื่น อุปมาอุปไมย การประยุกต์วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่างๆ
       พออ่านแบบนี้ ฉันมึนไปเลยค่ะ เพราะว่าฉันไม่เก่งคณิตศาสตร์ ทีนี้ทำยังไงดีหล่ะ วิธีที่จะทำให้เราทำข้อสอบแบบนี้ได้ก็คือ เสิร์ชใน Google อีกค่ะ หาเรื่องเกี่ยวกับข้อสอบคณิตศาสตร์ของการสอบเข้าหลาย ๆ ที่ เช่น ข้อสอบ ก.พ., ข้อสอบ อบต. เป็นต้น

เริ่มจาก

1. ให้ฝึกทำเลขอนุกรม

            ตัวอย่าง 7 21 10 26 14 32 19 ......... เลขต่อไปคืออะไร ตอบ 39

                        118 152 96 130 74 108 ...... เลขต่อไปคืออะไร ตอบ 52

2. ให้ฝึกทำอุปมาอุปไมย

           ตัวอย่าง ขนุน : เงาะ :: ? : ? ตอบ ทุเรียน : ลำไย

                       ไข้หวัด 2009 : มะเร็ง :: ? : ? ตอบ อหิวาตกโรค : กระเพาะ

3. ให้ฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป มัธยฐาน

           ตัวอย่าง - อัตราการฟักของไข่ไก่เท่ากับ 3 ใน 4 ฟอง ถ้าต้องการลูกไก่ 240 ตัว จะต้องใช้ไข่ไก่กี่ฟอง ตอบ 320 ฟอง

                        - โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 350 คน ชอบฟุตบอล 190 คน ชอบวอลเล่ย์บอล 180 คน ชอบทั้งสองอย่างกี่คน ตอบ 20 คน

                        - ความสูงของนักเรียนนายร้อยตำรวจจำนวน 10 คน 178 175 173 173 174 176 173 180 172 177 หาค่ามัธยฐาน ตอบ 174.5


4. ให้ฝึกทำตีความจากรูปภาพ


การตีความจากรูปภาพ


ขอขอบคุณปอยจากบล็อก http://im-police-lady.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น