วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เทคนิคการทำข้อสอบแบบอัตนัย และปรนัย

เทคนิคการทำข้อสอบแบบอัตนัย และปรนัย

ข้อสอบแบบ"อัตนัย"

                        อ่านคำสั่งอย่างระมัดระวัง ให้มั่นใจว่าคำถามถามเกี่ยวกับอะไรและจะต้องตอบอย่างไร กะเวลาให้ดี เพื่อที่จะทำข้อสอบได้ทันเวลา ถ้ามีเวลาเหลือเราก็ควรจะตรวจสอบคำตอ ของคุณให้ดี จะต้องตอบคำถามละเอียดแค่ไหน โดยดูจาก ให้ตอบอย่างสั้นเมื่อคำถามมีคำว่า "ระบุ" หรือ "เขียนเป็นข้อๆ" หรือ "ชื่อ..."ให้ตอบอย่างยาว ถ้าคำถามถามด้วยคำว่า "อธิบาย.." หรือ "บรรยาย.." หรือ "ทำไม.."  ดูคะแนนที่ให้ไว้ในคำตอบของแต่ละส่วน เราจะได้ทราบคะแนนที่ผู้ตรวจให้เราในแต่ ละข้อนั้น
จำนวนเส้นของช่องว่างอาจจะบอกใบ้ให้รู้ว่าควรเขียนคำตอบมากเท่าใด
พยายามตอบคำถามให้ครบทุกคำถาม         

ข้อสอบแบบ"ปรนัย "

             อ่านคำสั่งอย่างละเอียด ถ้าทำในกระดาษคำตอบ ควรทำเครื่องหมายตามที่คำสั่งระบุไว้อย่างเคร่งครัด และทำ เครื่องหมายคำตอบให้ตรงกับข้อคำถาม ควรดูตัวเลือกให้ทั่วที่จะเลือกข้อใดข้อหนึ่ง
ถ้าต้องเดา ควรเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองโดยการตัดคำตอบที่ผิดออกไปให้มากที่สุดเท่า ที่จะทำได้ ถ้าข้อไหนที่ทำไม่ได้ให้ผ่านไปคิดข้อต่อไปก่อน เพื่อเป็นการประหยัดเวลา หลังจากทำเสร็จ ควรตรวจดูว่าได้ตอบคำถามครบทุกข้อแล้ว
     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น