วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์อนุกรม พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดอนุกรม

1) อนุกรมตัวเลขชุดเดียวกันที่เกิดจากการบวก และตัวเลขบวกเป็นเลขคงที่       เช่น โจทย์ 4   9   14  19...โดยตัวเลขบวกคือ 5 ตลอด ซึ่งตัวต่อไปคือเลข 25
 
  2) เกิดจากการบวก และตัวบวกเป็นค่าที่เพิ่มขึ้นแบบเป็นสัดส่วนกัน
 
        เช่น โจทย์ 20 23 28 35 44...โดยตัวบวกเป็น 3,5,7,9 และ 11 เป็น 55

 
  3) เกิดจาการลบ และตัวลบเป็นเลขสัดส่วนกัน

       เช่น โจทย์ 45 40 33 24 13... โดยตัวเลขที่ลบคือ 5,7,9,11 และ 13 เป็น 0
 
  4) เกิดจากการคูณ และตัวคูณเป็นตัวคงที่ เช่นคูณด้วย 3 ตลอด

       เช่น โจทย์ 1 3 9 27 81 ฉะนั้นตัวต่อไปจะได้ 243
  5) เกิดจากการหาร และตัวการเป็นเลขเรียงอันดับ ที่ลดลงครั้งละครึ่ง
 
        เช่น ....160 40 20 20...หารด้วย 4,2,1 และ 5 เป็น 40
 
  6) เกิดจากเลขเรียงอันดับที่ยกกำลังสอง และเลขยกกำลังเป็นสัดส่วนกัน
 
         เช่น โจทย์ 16 36 64 100... ซึ่งเกิดจาก   4
ยกกำลัง 2 , 6 ยกกำลัง 2 ,  8 ยกกำลัง 2 
         ,10 ยกกำลัง 2   ,  12 ยกกำลัง 2 เป็น 196
 
  7) เกิดจากตัวเลขสัดส่วนยกกำลังสาม และเป็นตัวเลขเรียงอันดับเพิ่มขึ้น
                                                                
        เช่น โจทย์ 8 64 216 512 ... ซึ่งเกิดจาก     2 ยกกำลัง 3 , 4 ยกกำลัง 3 ,  6 ยกกำลัง 3
        ,  8 ยกกำลัง 3  และ 10 ยกกำลัง 3 เป็น 1,000
 
  8) เกิดจาการอนุกรมตัวเลข 2 ชุด ที่เรียงซ้อนกันอยู่ เช่น โจทย์ 3 7 5 9 7 11 9 ..ซึ่งชุดแรก
 
        มี 3 5 7 9 และชุดที่ สองคือ 7 9 11 13 โดยคำตอบอยู่ในชุดที่ 2 คือ 13
 
  9) กรณีเกิดจากเลขอนุกรม 3 ชุด โดยทั้งสามชุดวางไว้สลับกัน
 
        โจทย์ 4 4 4 9 8 6 16 12 8 25 16 ...ซึ่งแต่ละชุดมีดังต่อไปนี้
        - ชุดแรก 4 9 16 25
        - ชุดสอง 4 8 12 16
        - ชุดสาม 4 6 8 ..?.. โดยคำตอบเป็น 10


ข้อสอบอนุกรม (Number Series) พร้อมเฉลยจำนวน 50 ข้อ3 ความคิดเห็น:

  1. คำตอบ
    1. ขอบคุณสำหรับแนวทางการทำข้อสอบ ไม่ทราบว่าใช้ได้กับการทำข้อสอบครูหรือเปล่า

      ลบ
  2. ขอบคุณครับๆๆผมเป้นประโยชน์กับผมมาก

    ตอบลบ